कोइला खानी

कोइला खानी

यसको सुपर पहिरन-प्रतिरोधी प्रकारको कारण, सिमेन्टेड कार्बाइड दाँतहरू कोइला खानी उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

गोली दाँत

गोली दाँत

कार्बाइड बटन

कार्बाइड बटन

कार्बाइड गोलार्ध

कार्बाइड गोलार्ध

सिमेन्ट कार्बाइड दाँत

सिमेन्ट कार्बाइड दाँत

समतल दाँत

समतल दाँत

खालि भएको दाँत

खालि भएको दाँत

Quincunx दाँत

Quincunx दाँत

गोलाकार दाँत

गोलाकार दाँत

टंगस्टन कार्बाइड दाँत

टंगस्टन कार्बाइड दाँत